Startsida Umeå kommun

Daglig verksamhet

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. Daglig verksamhet är en av de insatser du kan söka enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång att utbilda dig för att ta del av insatsen.

Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till så kallad daglig verksamhet.

Vem riktar sig daglig verksamhet till?

Personer som tillhör personkrets ett och två i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade kan ha insatsen.

Personkrets ett innebär: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets två innebär: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med beslut enligt socialtjänstlagen kan också ha daglig verksamhet i vissa fall.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.