Startsida Umeå kommun

Korttidsvistelse för barn och unga

Korttidsvistelse för barn och ungdomar med funktionsnesättning kan innebära vistelse på korttidsboende, stödfamilj eller läger. Genom korttidsvistelsen får föräldrarna avlastning och barnet miljöombyte och rekreation.

Korttidboende

På flera platser i Umeå kommun finns särskilda korttidsboenden för barn med någon form av funktionsnedsättning. Boendena har olika inriktning och erbjuder olika aktiviteter. Korttidsboenden för barn och unga i Umeå kommun

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år/ungdomsfritids

Vissa ungdomar med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva när föräldrarna arbetar eller studerar. Skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning kan därför beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet.

Läger

En annan form av rekreation och/eller avlastningsform är lägervistelse för barnet/ungdomen.

Stödfamilj

Vistelse i stödfamilj innebär att en annan familj tar emot barnet i sitt eget hem. Barnet/ungdomen får komma till stödfamiljen till exempel en gång i månaden. Stödfamiljer är efterfrågade. Det är därför en fördel om familjen själv kan ge förslag på stödfamilj. Innan en familj kan blir stödfamilj utreds familjen av socialtjänsten.

Bli stödfamilj
Mer om hur man blir stödfamilj

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.