Startsida Umeå kommun

Stöd på arbetet

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar dig och dina förutsättningar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för detta stöd.

Stöd från Arbetsförmedlingen (www.arbetsformedlingen.se)

Stöd från Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.