Startsida Umeå kommun

Mellansteget - ett förberedande år inför arbete och vuxenliv

Många ungdomar som lämnar särskolan kan med rätt stöd beredas plats på den reguljära arbetsmarknaden. Vissa kan behöva en längre riktad insats där man får tid att mogna och där man får hjälp för att hitta rätt antingen till den öppna arbetsmarknaden (med eller utan samhällets stöd) eller till daglig verksamhet. Mellansteget är en utbildning på  ett år då den unge får stöd och tid för sin utveckling.

Vilka kan söka Mellansteget?

Mellansteget riktar sig i första hand till ungdomar mellan 19 och 29 år, bosatta i Umeå, Vännes, Vindeln och Nordmaling, som avslutat gymnasiesärskolans nationella program, nuvarande eller tidigare år. I andra hand kan ungdomar bedömda för särskola, som provat annan aktivitet, vara aktuella för Mellansteget. Gemensamt är att det ska finnas ett behov av Mellanstegets insatser och en närhet till den öppna arbetsmarknaden.

Efter Mellansteget?

Efter avslutad utbildning i Mellansteget är målet att deltagarna ska vara stärkta och medvetna om sina förutsättningar/begränsningar, ha en realistisk självbild, ökad självkänsla, kunskaper om rättigheter/skyldigheter i samhället samt myndigheternas roller. Deltagarna får även ett skriftligt och muntligt omdöme som ligger till grund för en framtidsplanering tillsammans med anvisande myndighet, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Genomförande

Mellansteget kombinerar teori med praktik. Vid tre tillfällen går deltagarna ut på praktik, däremellan är det teoriperioder i olika omfattning.

Nya grupper startar varje höst.

Samarbetspartners

Ungdomstorget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gymnasie- och vuxenutbildningen, socialtjänsten och Samordningsförbundet.

Hur ansöker jag?

Ansökan till Mellansteget sker via Ungdomstorgets intro.dagar.

Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter

Nina Wendel
070-611-11-18 nina.wendel@umea.se

Besöksadress:
Sveagatan 8
901 84 Umeå

Ny information

Intresserad av att börja Mellansteget till hösten? För mer information kontakta Mellansteget eller ungdomstorget.nu.

Sidan har granskats 2018-10-19

Sidans kortadress: www.umea.se/mellansteget

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.