Startsida Umeå kommun

Högskole- och universitetsstudier

Kontaktperson vid högskola eller universitet


Det finns en kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid varje högskola och universitet. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för frågor som rör studier och stödåtgärder av olika slag.

Tillgänglighet inom högskola


Upplysningar om den fysiska tillgängligheten vid olika högskoleorter kan man få av ansvarig kontaktperson på respektive universitet/högskola.

Umeå universitet

Om du har en funktionsnedsättning har du möjlighet att studera vid universitet och högskolor med så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Vanligt stöd är anpassad tentamen/examination, anteckningshjälp eller en mentor.

Våga växa, Vindelns folkhögskola i Umeå

Vill du få struktur i din tillvaro, träffa trevliga kamrater och prova på studier på folkhögskola? Våga växa kan erbjuda dig detta.

Du kan välja att studera från en till tio timmar i veckan utifrån vad du orkar och vad du är intresserad av.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.