Startsida Umeå kommun

Kontaktperson, LSS

Utifrån Lagen om stöd och service, LSS, kan funktionshindrade ansöka om insatsen kontaktperson. En kontaktperson är en medmänniska till den funktionshindrade, en kompis som främjar sociala kontakter och delaktighet i samhället.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

 • att vara en medmänniska och vän
 • att stimulera till en aktiv fritid- att främja sociala kontakter
 • att ge råd och stöd i vardagssituationer
 • att bygga upp en relation som varar en längre tid

Kontaktpersonen har tystnadsplikt

Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson bör du:

 • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • vara intresserad av hur andra människor har det
 • i övrigt ha en trygg och stabil livssituation.

Vad kan kontaktpersonen förvänta sig av socialtjänsten?

 • ett uppdrag med tydligt innehåll
 • vägledning, stöd och hjälp
 • utbildning
 • ekonomisk ersättning
 • träffar vid behov
 • hjälp att göra ett bra avslut

Att tänka på som kontaktperson

Att etablera kontakt med en ny person kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Prata igenom var, när och hur ni ska träffas så att det känns tryggt för er båda.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.