Startsida Umeå kommun

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats för att möjliggöra avkoppling och miljöombyte för personer med funktionsnedsättning och samtidigt ge anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbett.

Korttidsvistelse beviljas både för barn, ungdomar och vuxna i olika former.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.