Startsida Umeå kommun

Korttidsboende för barn och unga

I Umeå kommun finns idag sex korttidsboenden med olika inriktningar för barn och unga. Vi erbjuder en trygg vistelse med möjlighet till social gemenskap i en hemlik miljö.

Vi stödjer barnet/ungdomen att bli så självständig som möjligt i sitt liv, det vill säga att klara så mycket som möjligt på egen hand och utifrån sina individuella förutsättningar. Korttidsvistelsen ger möjlighet till att träffa nya vänner och prova på nya saker. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviter individuellt eller i grupp.

På korttidsboendet har varje barn/ungdom kontaktpersonal. Tillsammans med barnet och vårdnadshavare gör vi en genomförandeplan där målet med insatsen och hur personalen ska arbeta för att uppnå målet framgår. Planen följs upp två gånger per år.

Nedan listas Umeå kommuns korttidsboenden för barn och unga.

Brinkvägen

Brinkvägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar. Boendet vänder sig framförallt till de som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus med gångavstånd till centrum och i nära anslutning till fina promenadstråk. På Brinkvägen kan det vara fyra barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Västra Brinkvägen 13

Fruktvägen

Fruktvägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar som främst vänder sig till de som har utvecklingsstörning och autism. Korttidsboendet ligger i ett fristående hus med stor inhägnad tomt. På Fruktvägen kan det vara fyra barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Fruktvägen 3

Kandidatvägen

Kandidatvägen är ett korttidsboende för ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning och är anpassat till fysiska funktionsnedsättningar. Korttidsboendet ligger i en fristående byggnad med närhet till lekparker och grönområden. På Kandidatvägen kan det vara fem till sex barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Kandidatvägen 21

Kuratorvägen

Kuratorvägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus och i närområdet finns lekparker och grönområden. På Kuratorsvägen kan det vara fyra barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Kuratorvägen 15

Ostvägen

Ostvägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar med utvecklingsstörning och är anpassat till fysiska funktionsnedsättningar. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus och i närområdet finns lekparker och grönområden. På Ostvägen kan det vara fyra till fem barn/ungdomar samtidigt. Under vistelsen har barnet/ungdomen ett eget sovrum och tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Ostvägen 147

Sveagatan

Sveagatan är ett korttidsboende för ungdomar med utvecklingsstörning. Korttidsboendet ligger i ett hyreshus i centrala Umeå med närhet till många olika aktiviteter. På Sveagatan kan det vara fem ungdomar samtidigt. Under vistelsen har ungdomen ett eget sovrum och eget badrum samt tillgång till gemensamma utrymmen.

Gatuadress: Sveagatan 14

Kontakt
Agneta Viklund

Agneta Viklund
enhetschef
Sveagatan, Kuratorvägen
090-16 49 18
mejl

 

Sonny Myrlund

Sonny Myrlund
enhetschef
Fruktvägen, Ostvägen
090-16 48 10
mejl

 

Johan Tovetjärn
enhetschef
Kandidatvägen, Brinkvägen
090-16 19 51
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.