Startsida Umeå kommun

Assistansersättning

En person som behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring kan beviljas assistansersättning som regleras i Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB. Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer.

Försäkringskassan ansvarar för assistansersättningen och du kan vända dig dit för att ansöka. Du kan också lämna din ansökan till kommunens LSS-handläggare.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.