Startsida Umeå kommun

Arbetsrehabilitering

Kommunen arbetslivsinriktad rehabilitering med tillgång till individuell handledning i verksamheten Viva resurs.

Viva resurs vänder sig till arbetslösa och långtidssjukskrivna, främst med personer mellan 25 och 64 år. Verksamheten utformas på ett sätt som stärker personlig utveckling och självkänsla. Man har också rehabiliteringsprogram för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kontakt

Viva kompetenscentrum
Tegelbruksvägen 7
907 42 Umeå
090-16 49 00

www.umea.se/viva

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.