Startsida Umeå kommun

Boendestöd i hemmet - socialpsykiatri

Stöd kan beviljas till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre, och som behöver stöd i sin vardag. Vår uppgift är att hjälpa och stödja på vägen, oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser.

När man beviljats stöd i hemmet av en konsulent inom socialtjänsten så utformas stödet mellan de kontaktpersoner som blivit utsedda och personen som ansökt. Stödet ska bygga på en gemensam planering där den enskilde har möjlighet att utse sitt nätverk själv, och med täta uppföljningar.

För att få hjälp i hemmet beviljas man insatser via SoL, Socialtjänstlagen via socialtjänsten äldre-och handikappkonsulenter.

Kontakt

Vill du veta mer om boendestöd?

Kontakta gärna bitr. verksamhetschef Helena Sjögren

Telefon 090-165184
Mejl helena.sjogren@umea.se

Kontakta Umeå Kommuns växel för att komma i kontakt med äldre-och handikappkonsulent, 090-161000

Socialpsykiatrin ansvarar för verksamheten.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.