Startsida Umeå kommun

Boendestöd i hemmet - socialpsykiatri

Stöd kan beviljas till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre, och som behöver stöd i sin vardag. Vår uppgift är att hjälpa och stödja på vägen, oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser.

När man beviljats stöd i hemmet utformas stödet mellan de utsedda kontaktpersonerna och personen som ansökt. Stödet ska bygga på en gemensam planering där den enskilde har möjlighet att utse sitt nätverk själv, och med täta uppföljningar.

För att få hjälp i hemmet beviljas man insatser via SoL, Socialtjänstlagen.

Kontakt

Helena Sjögren
biträdande verksamhetschef
090-16 51 84
helena.sjogren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.