Startsida Umeå kommun

Personligt stöd

Personligt ombud

Personligt ombud arbetar för att du med psykiska funktionshinder skall få det stöd, den vård och service som du önskar och har rätt till. Personligt ombud vänder sig till dig som är 18 år och äldre och har psykiska funktionshinder. Ombuden arbetar på ditt uppdrag och stödet kostar ingenting. Kontakten sker i din hemmiljö eller annan plats som du väljer.  

Personligt ombud drivs på uppdrag av kommunerna i Umeåregionen och VLL.

Kontakt
Telefon: 090-77 17 53, fax: 090 — 77 63 36
Mejl: po-projektet@umea.se
Postadress: Personligt ombudsteam i Umeå-regionen, Hälsogränd 3, 906 25 Umeå
Mer information: www.poac.se

Överförmyndarnämnden- god man eller förvaltare

Du som behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för dig som person kan få stöd av en god man eller förvaltare. Ansökan om god man eller förvaltare kan göras av dig själv eller av närmast anhörig. Övriga kan anmäla behov av god man eller förvaltare.
Mer information om Överförmyndarnämnden och kontakt

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS

Om du har ett stort och varaktigt psykiskt funktionshinder så kan du söka rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Insatsen ska underlätta för dig med funktionshinder att leva ett gott och självständigt liv. Du får träffa personer med god kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser. Stödet utformas utifrån de behov som du har. Exempel på områden där stöd kan ges är vardagsrutiner, relationer, fritid, ekonomi, kontakt med myndigheter.

Det är du som behöver stöd och service som kan ansöka om insatsen. Ansökningsblankett får du via LSS-sekreterare på landstinget.

Kontakt
LSS-sekreterare: 090-785 74 49
Webbadress: www.vll.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.