Startsida Umeå kommun

Tillgänglig byggd miljö

Bild på trappor

Principerna för detta är:

  • att alla människor kan använda miljön på lika villkor och utan risk för hälsa eller säkerhet.
  • att det ska vara lätt att röra sig och orientera sig både inom- och utomhus.
  • att det ska vara möjligt att självständigt ta sig fram t.ex. med rollator.
  • att personer med nedsatt hörsel/syn ska kunna delta i olika aktiviteter.
  • att det inte finns växter/material som kan vara till problem för allergiker och astmatiker.
Läs mer
Tillgängliga fastigheter - Umeå utan hinder

Boverkets information om tillgänglig byggd miljö

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.