Startsida Umeå kommun

Tillgänglig information och kommunikation

Länken på Stadsbiblioteket

Länken är ett rum med många möjligheter på Stadsbiblioteket i Umeå och är öppet för personer med funktionsnedsättning. Där finns särskilda hjälpmedel och teknik tillgängligt.

Ytterligare upplysningar

Kontakta Stadsbiblioteket på telefon 090-16 33 53.

Läs mer på minabibliotek.se.

Lyssna på nyheter

Ring 020-22 11 33 och lyssna på nyheter från Umeå kommun. Nyheterna är ett sammandrag av nyheter som publiceras här på umea.se/kommun. Det finns nio nyheter som tar ungefär tio minuter att lyssna till. Samtalen är gratis och nyheterna uppdateras varje vecka.

Klartext

Nyhetsprogram i radio på lätt svenska sänds vardagar kl. 18.00-18.10 i P4. Nyheterna presenteras även på Sveriges Radios webbplats www.sr.se under rubriken Klartext.

Läs mer om Klartext och de senaste nyheterna på Sveriges Radios webbplats

Taltidning, talböcker samt inläsningstjänst

Talböcker och taltidningar finns att låna på alla bibliotek. Dessa kan skickas gratis med posten om du inte kan komma till biblioteket. Du kan också få kortare material inläst på band till exempel ett recept, en artikel eller en stickbeskrivning.

Kontakta Talbokscentralen på stadsbiblioteket, telefon 090-16 33 11 för att göra din beställning.

Telefonstöd

Teletal

Teletal är en tjänst som ger stöd vid tal-, röst- och språksvårigheter då ena eller båda parter i samtalet har en funktionsnedsättning och har behov av stöd för att genomföra samtalet. Teletal erbjuds av Post & Telestyrelsen och är kostnadsfri.

Mer om Teletal på Post & Telestyrelsens webbplats

Nationell förmedlingstjänst för bildtelefoni

Förmedling och distanstolkning på teckenspråk via bildtelefon.

Läs mer om bildtelefonitjänster

Förmedlingstjänst för texttelefonanvändare

Används för samtal mellan vanlig telefon och texttelefon. Förmedlingen av samtalen är kostnadsfri.

Läs mer på Post och Telestyrelsens webbplats

Ljudbok

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.