Startsida Umeå kommun

Styrande lagstiftning

Socialtjänsten verksamheter och socialtjänstens ansvarsområden regleras i stor utsträckning av olika lagar. Här hittar du länkar till information om några av dessa lagar på www.notisum.se.

Socialtjänstlagen på svenska

Socialtjänstlagen på svenska

LSS på svenska och andra språk

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Swedish Disability Policy in English

Swedish Disability Policy in Chinese

Swedish Disability Policy in French

Swedish Disability Policy in German

Swedish Disability Policy in Russian

Swedish Disability Policy in Spanish

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Lagen om vård av unga

Lagen om vård av unga (LVU)

Lagen om vård av missbrukare

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (PSL)

Patientskadelagen

Patientskadelagen (PSL)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.