Startsida Umeå kommun

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i ditt hem. Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral (vårdcentral).

Kommunen och landstinget har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare. Landstinget ansvarar för hälsocentralerna (vårdcentralerna) som är en del av primärvården. Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker i det egna hemmet. Till det egna hemmet räknas boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättning.

Planering av vård efter sjukhusvistelse

Du som har vårdats på sjukhus och har fortsatta  behov av hälso- och sjukvårdsinsatser efter utskrivningen kan kallas till ett vårdplaneringsmöte. Syftet med mötet är att säkerställa att du får rätt insatser när du kommer hem från sjukhuset.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.