Startsida Umeå kommun

Hjälp i hemmet

Behöver du hjälp för att klara av vardagenvardagsbestyr hemma? Det finns olika alternativ till stöd och hjälp.

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att du får hjälp i hemmet med det du har behov av. Det kan vara serviceuppgifter som tvätt, städning, inköp och/eller personlig omsorg som hygien, på- och avklädning och stöd vid måltider. Hemtjänst beviljas med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och den hjälp du beviljas är individuellt utformad utifrån din situation.

Om du får din ansökan om hemtjänst beviljad har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsten, så kallat eget val enligt lagen om valfrihet (LOV).

Läs mer om hemtjänst, hur du ansöker, utförare med mera i länken till vänster.

Arvoderad anhörigvård

Din beviljade insats kan i vissa fall utföras av en anhörig. Läs mer genom att välja arvoderad anhörigvård under Mer information.

Hushållsnära tjänst

Du kan anlita ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallat hushållsnära tjänst. Då beställer du tjänsten hos företaget och kommunen är inte inblandad. För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden. En del av de certifierade företag som utför servicetjänst och hemtjänst har tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänst. I övrigt hittar du företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster i telefonkatalogens gula sidor.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.