Startsida Umeå kommun

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Information

Mottagningsenheten kan informera dig om kommunens stöd och omsorg. Om du behöver mer omfattande information eller vill ha hjälp med att ansöka om hemtjänst kommer Mottagningsenheten att be en biståndshandläggare kontakta dig. För att läsa mer om hur ansökan går till, följ länken ”Att ansöka om stöd och omsorg” under ”Mer information”. Där kan du även läsa om hur du överklagar ditt beslut om du tycker att det är felaktigt.

Ansökan

Ansökan kan ske muntligen i samtal med biståndshandläggare. Dessa når du via mottagningsenheten. Du kan också ansöka skriftligt via ett webbformulär eller via mejl till mottagningsenheten. Se under ”Mer information”.

Kontakt

Mottagningsenheten
090-16 10 02
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.