Startsida Umeå kommun

Jämför utförare av hemtjänst i Äldreguiden

Socialstyrelsen har samlat in uppgifter angående kvaliteten på alla svenska kommuners äldreboenden och hos hemtjänstutförare. Resultaten presenteras på webbplatsen Äldreguiden.

I Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och utförare av hemtjänst i hela Sverige. Både kommunala, privata och ideella verksamheter finns med.

Du får bland annat opartisk information om:

  • Antal personal.
  • Äldres egna omdömen om sin omsorg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.