Startsida Umeå kommun

Val av hemtjänstutförare

Du som beviljats hemtjänst har möjlighet att välja utförare. Din biståndshandläggare hjälper dig med de praktiska detaljerna kring ditt val. Om du inte vill eller kan välja tilldelas du en utförare. 

När du gjort ditt val kontaktar utföraren dig för att påbörja insatserna.

Kvalitetskrav

Alla utförare följer samma avtal och kvalitetskrav. Tillsammans med lagar och andra regelverk reglerar avtalet hur verksamheten ska bedrivas.

För att säkra att hemtjänstutförarna bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år samt även en brukarundersökning.

Du kan byta utförare

Om du vill byta utförare kontaktar du en biståndshandläggare minst 14 dagar i förväg.

Om du inte är nöjd

Läs på utförarnas respektive sidor hur de hanterar klagomål och synpunkter.

Nattetid utförs all hemtjänst av kommunen

Hemtjänst utförs dygnet runt. Klockan 22–06 utförs insatserna av kommunens nattpatrull, oavsett vilken utförare du valt.

Anhörig kan utföra insatserna

Dina beviljade insatser kan i vissa fall utföras av en anhörig/närstående.

Läs mer om arvoderad anhörigvård

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.