Startsida Umeå kommun

Din kommunala hemtjänst

Till dig, för dig, omsorg och service genom erfarenhet och trygghet!

Umeå kommuns hemtjänst är Umeås största utförare med längst erfarenhet av personlig omsorg och service. Kommunens  hemtjänst ger olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Vårt mål är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Tillsammans uppnår vi detta genom att du är delaktig och har stort inflytande i din service och omsorg.

Värdegrund

Alla verksamheter inom Umeå kommun arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden MÖTS.

  • Vi har medborgarfokus och skapar värde för dem vi finns till för.
  • Vi månar om öppenhet genom att vara tillgängliga, tydliga och lyssna med omtanke.
  • Vi visar tillit genom att ha förtroende för varandra och för vår förmåga att möta utmaningar.
  • Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse.

Personal och kompetens

De flesta av vår personal är undersköterskor, som vi kontinuerligt utbildar. I och med det har vi tillgång till spetskompetens inom bland annat demens och kost/nutrition. För att ge en trygg och säker vård så har vi ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Vi erbjuder hemtjänst på finska via en särskild finskspråkig hemtjänstgrupp.

Kvalitetsarbete

Umeå kommun har tillsammans med medborgare tagit fram kvalitetsdeklarationer som är löften om vad du kan förvänta dig utöver dina rättigheter. Läs mer om kommunens kvalitetsarbete.

Överskjutande vinst (frivillig uppgift)

Kommunal hemtjänst är inte vinstdrivande.

Erbjuds tilläggstjänster

Nej

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss! Om du inte är nöjd med den hjälp du är beviljad eller om du är missnöjd med det sätt den utförs på vill vi gärna veta det.

Lämna klagomål och synpunkter

Fakta

Område:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Tavelsjö, Sävar, Norra Sävar, Holmön, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

Dygnet runt, alla dagar

Kontakt

Annette Johnsson, verksamhetschef
090-16 20 09
annette.johnson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.