Startsida Umeå kommun

Vem utför min hemtjänst?

Umeå kommun tillämpar eget val inom hemtjänsten. Det innebär att den som har behov av hemtjänst själv bestämmer vem som ska utföra de beviljade insatserna. Biståndshandläggaren beställer insatserna hos den hemtjänstutförare som du valt och utföraren kontaktar sedan dig för att påbörja hjälpen. Eget val av utförare gäller insatser mellan klockan 06–22. Nattetid utförs hemtjänsten av kommunens nattpatrull.

Om jag inte kan/vill välja?

Om du inte vill eller inte kan välja tilldelas du en utförare godkänd av kommunen.

Avtal och kvalitet

Umeå kommun har tecknat avtal med olika privata utförare av hemtjänst. Avtalen reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. De kommunala utförarna följer samma avtal och kvalitetskrav.

För att säkra att hemtjänstutförarna bedriver en trygg och säker omsorg görs årliga kvalitetsuppföljningar. Varje år genomförs även en brukarundersökning där du tillfrågas om hur du upplever mötet med din hemtjänstutförare och den vård, service och omsorg som ges. Det finns även kvalitetsdeklarationer för omsorgen inom Umeå kommun, som gäller alla utförare. Läs mer om dessa genom att följa länken i högermenyn.

Anhörigvård

Dina beviljade insatser kan i vissa fall utföras av en anhörig/närstående. Som ersättning erhåller den anhöriga ekonomisk ersättning.

Mer om arvoderad anhörigvård

Du kan byta utförare

Om du vill kan du byta utförare av hemtjänst. Du kontaktar din äldre- eller handikappkonsulent senast 14 dagar innan du önskar byta.

Om du inte är nöjd med hjälpen?

Läs på utförarnas respektive sidor hur de hanterar klagomål och synpunkter.

Hemtjänst nattetid

Hemtjänst utförs dygnet runt. Klockan 22–06 utförs insatserna av kommunens nattpatrull, även om du har valt en privat utförare.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.