Startsida Umeå kommun

D´Light omsorg & omtanke

D´Light Omsorg & Omtanke är familjeföretaget med dig som kund i fokus. Vi strävar efter att ge dig en möjlighet att sätta guldkant på tillvaron och att få det lilla extra utan att inkräkta på din integritet. Vi är en modern hemtjänst med stor kompetens. Vi finns för er och vill att ni ska känna er trygga hos oss.

Personal och kompetens

Personalen har språkliga och kulturella kunskaper samt vårdutbildning, vilket gör att även du som inte har svenska som modersmål skall få hjälp utifrån dina egna behov. Vi erbjuder svenska, samiska, finska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska, farsi, dari med mera.

Kvalitetsarbete

Den omsorg och service vi erbjuder dig har hög kvalitet. Den erbjuder inflytande, medbestämmande och ett aktivt meningsfullt liv för dig. Hos oss jobbar medarbetare som talar ditt språk och känner till din kultur. Vi begränsar antalet personer som jobbar hemma hos dig för din trygghet. Kvalitet är att du är nöjd med våra insatser. För att säkra kvaliteten följer vi regelbundet upp vad du tycker. Vi använder oss av kvalitetsregister.

Överskjutande vinst

All vinst återinvesteras i företaget för att användas till kompetensutveckling och aktiviteter för er kunder. Vi arrangerar olika aktiviteter som matprovning, fika, bingo, dans och musikarrangemang, träffa husdjur och mycket annat. Vi kommer också att anordna anhörigträffar med teman som demens, matvanor och vård i livets slutskede.

Synpunkter och kontakt

Synpunkter och förslag/klagomål kan antingen tas direkt via kontakt med vår personal eller direkt till Ann Ferm Wade, verksamhetsansvarig, 076-772 28 88, mejl.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Tavelsjö, Sävar, Norra Sävar, Holmön, Hörnefors, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Ann Ferm Wade
Skolgatan 6
913 32 Holmsund
076-772 28 88
mejl

www.dlightsweden.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.