Startsida Umeå kommun

Evita Care

Vi som har startat Evita Care är tre eldsjälar med lång erfarenhet och bred kompetens inom socialtjänstens olika verksamheter. Det gör oss till ett starkt team som brinner för att förvekliga dina behov. Vi vill sätta dig och din livssituation i fokus, vad behöver du för att få ett rikt liv? Tjänsterna vi erbjuder dig ska vara av hög kvalitet och det ska vara service på dina villkor. Du som kund ska känna att du får en meningsfull vardag samt känna dig trygg hos oss.

Personal/kompetens

Vi vill att dina insatser utförs av personal med rätt kompetens, erfarenhet och vilja och lust att arbeta med människor.

Vår personal ska

  • ha engagemang och erfarenhet
  • ha samma värderingar kring bemötande, vård och omsorg som oss
  • ha en vilja att förgylla din vardag
  • ha empati och förståelse för din livssituation
  • vid behov få adekvat fortbildning.

Kvalitetsarbete

Evita Care arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten och stärka säkerheten. Detta gör vi genom ett systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att vi synar vår verksamhet noggrant och åtgärdar där vi upptäcker att behovet finns.

Kvalitet för oss i Evita Care är att du är med och planerar dina insatser tillsammans med oss. Vi är flexibla vilket innebär att vi snabbt kan justera det som inte känns bra för dig. Vi är en liten arbetsgrupp och du känner igen personen som kommer till ditt hem. Vi är tillgängliga för dig när du behöver nå oss. Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss.

Överskjutande vinst

All eventuell vinst återinvesteras i vår verksamhet till exempel genom kompetensutveckling av personalen.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss. För att vi ska kunna bli bättre och utvecklas i vårt arbete vill vi ta del av dina synpunkter och klagomål. Ni är välkomna att kontakta vår verksamhetsansvarig Mariah Bodén eller din kontaktperson.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Holmsund-Obbola, Sävar

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Evita Care
Storgatan 43
903 27 Umeå
090-349 57 70

www.evitacare.se

Mariah Bodén
verksamhetsansvarig
090-349 57 70
076-894 94 00
mejl

Evita Care logotyo

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.