Startsida Umeå kommun

Kalsan AB

Hemtjänstföretaget Kalsan omsorg är ett lokalt företag och vi erbjuder hemtjänst enbart i centrala Umeå och Sävar. Våra lokaler ligger centralt så vi snabbt kan vara på plats. Det tror vi är viktigt för din trygghet! Vi har erbjudit hemtjänst sedan 2013 så vår erfarenhet är god.

Personal och kompetens

Vår verksamhetsansvarig är en sjuksköterska med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Personalen är utbildad till undersköterskor och vårdbiträde samt outbildade. Vi erbjuder god omsorg i hemmet med möjlighet till det egna hemspråket.

Kvalitetsarbete

Vårt mål är att skapa en god omvårdnad och service för brukaren. Trygghet och gott bemötande är viktigt för oss. Vi arbetar efter kommuns värdighetsgaranti genom vårt kvalitetsledningssystem och genom att följa de riktlinjer som vi har tagit fram i vår kvalitetsmanual. Vi kontrollerar detta genom: Egenkontroll Brukarundersökning för att ta reda på kundnöjdheten. Våra insatser utförs av kompetent personal. Fortbildning är en prioriterad för oss.

Erbjuds tilläggstjänster

Ja

Överskott

Överskott av inkomst skall användas till för att förbättra verksamheten och personalen.

Synpunkter och klagomål

Vi tar emot synpunkter och klagomålet via sms, mejl och telefon:
mejl, 076-650 67 05

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Tavelsjö

Tider:

06.00—22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Kalsan AB
Skolgatan 65 A, våning 3
mejl

Maryan Shariif Hussein
verksamhetsledare
073-972 41 16
076-650 67 05
mejl

Bild på Kalsans logotyp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.