Startsida Umeå kommun

Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrin vänder oss till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre, och som behöver stöd i sin vardag. Vårt mål med våra insatser är att hjälpa och stödja på vägen, oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser.

Personal och kompetens

Vi har personal med stor kunskap och erfarenhet inom verksamhetsområdet, och arbetar fortlöpande med att höja kompetensen. Vår personal utbildas i bland annat området neuropsykiatriska funktionshinder, bemötandefrågor och återhämtningsperspektiv. Vi omvärldsbevakar aktuell forskning och har som mål att för in ny kunskap i organisationen kontinuerligt. Vårt pedagogiska verktyg är ett självständigt liv (ESL) där personalen fortbildas kontinuerligt. Under de senaste åren har vi utbildat våra medarbetare inom samtalsmetodiken motiverande samtal (MI).

Kvalitetsarbete

Inflytande och medskapandefrågorna är mycket viktiga för oss. Som brukare kan man vara med och påverka på många olika sätt. Dels tillsammans med sin kontaktperson när genomförandeplanen utformas, men även på exempelvis husmöten. Vi har etablerat brukarsamverkan där vi regelbundet träffar de olika föreningarna för att ta emot synpunkter, diskutera förändringar och lyfta behov av förändringar.

Överskjutande vinst

Kommunal hemtjänst är inte vinstdrivande.

Erbjuds tilläggstjänster

Nej

Synpunkter och klagomål

Brukaren hos oss kan alltid framföra synpunkter och önskemål till sin kontaktperson. Vi gör vårt yttersta för att kunna möta önskemålen.

Fakta

Område:

Umeå kommun

Tider:

Dygnet runt, alla dagar

Kontakt

Helena Sjögren
psykiatrisamordnare
090-16 51 84
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.