Startsida Umeå kommun

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få stöd från hemtjänsten. Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen.

Målet med hemtjänsten är att stärka dina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Du som beviljas hemtjänst har fortfarande ansvar för dig själv och din situation.

Kontakt för mer information

Kontakta mottagningsenheten för information om hemtjänst. Om du önskar mer omfattande information eller vill ha hjälp med att ansöka om hemtjänst kan en biståndshandläggare kontakta dig.

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet

Ansökan

Du kan ansöka muntligen vid samtal med biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt via webbformulär eller via mejl till mottagningsenheten.

Att ansöka om stöd och omsorgSidan har granskats 2018-06-12

Sidans kortadress: www.umea.se/hemtjanst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.