Startsida Umeå kommun

Kostnad för hemtjänst

För vissa insatser betalar du en avgift. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) samt kunna betala hyran. För mer information ta kontakt med mottagningsenheten.

Betalning

Fakturor skickas ut i efterskott och ska betalas den sista samma månad. Vid betalningspåminnelse tas en avgift ut enligt räntelagen. Socialtjänsten ser helst att du betalar via autogiro. Om du under en månad eller längre inte har några insatser så kan din avgifts sänkas.

Vid varje årsskifte sker en omprövning av dina avgifter. Beroende på förändringar av din inkomst samt förändringar av basbelopp, skattebestämmelser med mera så kan din avgift förändras. Vid basbeloppsförändring skickas inget avgiftsbeslut ut automatiskt.

Rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas, till exempel om du är missnöjd med avgiftens storlek, det sätt som socialtjänsten har räknat fram ditt avgiftsutrymme och/eller förbehållsbelopp. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en utförlig anvisning på hur du överklagar. Att överklaga är kostnadsfritt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.