Startsida Umeå kommun

Aleva omsorg

Aleva är ett familjeföretag som erbjuder omsorg och service med livskvalitet i fokus. Aleva kommer från Att Leva. Grunden i vår omsorg är goda relationer –att man lär känna den som kommer hem till en. Vi fokuserar särskilt på goda matvanor, social gemenskap, motion och meningsfullhet. Vårt mål är att alla ska kunna leva och njuta av livet fullt ut!

Personal och kompetens

Vår arbetsgrupp består till största del av undersköterskor men även sjuksköterska och sjukgymnast. Alla ”alevor” får gedigen introduktion, mentorskap med erfaren kollega, medicindelegering samt fördjupningsutbildning inom demenssjukdomar och kognitiva nedsättningar.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar enligt ett målinriktat arbetssätt som vi kallar för Alevametoden. Grunden i metoden är kontinuitet och arbetet sker i små, självgående team där medarbetarna har stort inflytande över sitt arbete och din omsorg. Tillsammans med din kontaktperson kan du därför forma hjälpen som du vill ha den. Vårt systematiska kvalitetsarbete innebär att vi ständigt och strukturerat synar vår verksamhet i sömmarna och söker efter bättre lösningar.

Överskjutande vinst

All eventuell vinst återinvesteras i vår verksamhet. Det möjliggör bland annat extra utbildning för våra medarbetare, och alla de aktiviteter och trevligheter vi ordnar för våra kunder.

Tilläggstjänster

Ja

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss! Tas tacksamt emot av din teamledare eller verksamhetschef. Våra kunder kan också vända sig direkt till sin kontaktperson.

Fakta

Områden:

Centrum, Nord, Väst, Syd/Öst, Holmsund-Obbola

Tider:

06.00–22.00 alla dagar

Nattinsatser utförs av den kommunala nattpatrullen.

Kontakt

Aleva omsorg
Björnvägen 17
906 40 Umeå

090-198011
www.alevaomsorg.se

 

Emma Granström

Teamledare Umeå

070-680 87 08

emma@alevaomsorg.se

 

Yuri Strekozov
Verksamhetsansvarig
070-680 87 37
yuri@alevaomsorg.se

 

Marika Johansson
Teamledare Holmsund/Obbola
070-680 87 28
marika@alevaomsorg.se

Aleva logotyo

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.