Startsida Umeå kommun

Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel som kan ge dig stöd i vardagen. Hjälpmedlen provas ut individuellt så att de passar just dig och dina behov.

Kontakta hälsocentral eller kommunen

Enklare hjälpmedel som inte kräver hembesök får du förskrivet via din hälsocentral. Kontakta din hälsocentral för information och förskrivning.

Har du behov av hjälpmedel som kräver utprovning i hemmet eller bostadsanpassning hjälper kommunens arbetsterapeuter eller fysioterapeuter till med rådgivning och att prova ut lämpligt hjälpmedel.

Har du frågor om återlämning av hjälpmedel, avgifter samt andra generella frågor? Kontakta kommunens hjälpmedelssamordnare.

Bor du inom någon av kommunens särskilda boenden kontaktar du arbetsterapeut eller fysioterapeut på ditt boende.

Återlämning av hjälpmedel

Det är viktigt att du lämnar tillbaka det hjälpmedel som du fått förskrivet om du inte längre har behov av det. Detta gäller inte kryckkäppar och tyngdtäcken som du har betalat en avgift för. Umeå kommun hyr och köper in hjälpmedlen från landstingets hjälpmedelsverksamhet, därför är det viktigt att du lämnar tillbaka det så att en annan person kan använda det. Mer information om var du återlämnar och hur du kan få hjälp med återlämningen hittar du i länken i högerspalten.

Hjälpmedel för synskadade

För upplysningar kontakta Synrehabiliteringen på Västerbottens läns landsting.

Hjälpmedel för hörselskadade

För upplysningar kontakta Hörcentralen, Norrlands Universitetssjukhus.

Hjälpmedelsbutiken

Du kan köpa smarta hjälpmedel i landstingets hjälpmedelsbutik. För att köpa dessa behöver du inte gå via hälsocentralen.

Bärgning av elrullstol

Vardagar 8-17 kan du ringa din förskrivare eller kommunens hjälpmedelssamordnare om din elrullstol behöver bärgas. Hjälpmedel Västerbotten hämtar då in rullstolen för åtgärd.

Ring UmeAssistance 090-13 00 00

Om tekniskt fel uppstår på elrullstolen kvällar och helger kan du ringa UmeAssistance på 090-13 00 00 för att få bärgningshjälp. Ange Umeå kommuns referens.

Detta är kostnadsfritt, med undantag vid punktering eller när haveriet beror på att batteriet inte har laddats.

Om det är möjligt får du åka hem med UmeAssistance, alternativt ta taxi eller färdtjänst.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.