Startsida Umeå kommun
Flyktingar, mottagande

Vad gör kommunen för flyktingar?

Kommunens ansvar omfattar bland annat bostadsförsörjning, försörjnings­stöd vid vissa situationer, undervisning i Svenska för invandrare (Sfi), samhällsorientering, skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och insatser från socialtjänsten.

Läs mer om vad kommunen gör för flyktingar

Hur kan du hjälpa till?

Många invånare hör av sig till kommunen och vill bidra för att hjälpa flyktingar. Du kan kan erbjuda familjehem, bli god man, hyra ut en lägenhet, erbjuda läxhjälp eller praktikplatser. Andra sätt att hjälpa till är att ge gåvor, bli en vän eller volontär.

Läs mer om hur du kan bidra för att hjälpa flyktingar

Mer information

Sidan har granskats 2018-09-04

Sidans kortadress: www.umea.se/flyktingmottagande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.