Startsida Umeå kommun

Frågor och svar om flyktingmottagning

Hur många asylsökande kommer till i Sverige?

Enligt Migrationverkets beräkningar för 2015 handlar det om mellan 140 000 och 190 000 asylsökande, varav 29 000–40 000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000–33 000 är ensamkommande barn. Osäkerheten är däremot stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än beräknat.

Vilka är det som kommer till Sverige?

De personer som kommer till Sverige just nu kommer framförallt från Syrien, Afghanistan och Irak.

Vad är skillnaden mellan dem som söker asyl och dem som befinner sig i Sverige ändå, utan asylansökan?

Migrationsverket ansvarar för de personer som väljer att söka asyl i Sverige. De registrerar deras asylansökan och tillhandahåller boende och ekonomiskt bistånd. Övriga samhällsaktörer, som till exempel polis och kommun, ansvarar för dem som inte väljer att söka asyl.

Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser?

Migrationsverkets egna boendeplatser räcker just nu inte till i alla delar av landet. De arbetar kontinuerligt med att öppna nya boenden och att frigöra platser på de boenden de har. Läget är däremot mycket ansträngt just nu och för att ge alla asylsökande tak över huvudet måste Migrationsverket ta till nya lösningar. Därför har de börjat använda sig av tillfälliga boendeplatser, så kallade evaukeringsplatser, i kommuner och andra myndigheters regi. Det innebär att de som söker asyl tillfälligt får bo i gymnastiksalar, skolor och andra lokaler som kommunerna kan ställa i ordning.

Vem ansvarar för driften av kommunala evakueringsplatser?

Kommunerna ansvarar för driften av dessa boenden, det innebär att de ansvarar för:

  • att ställa i ordning lokalen
  • personalresurser
  • att ordna med sovplatser inklusive madrasser och sängkläder
  • eventuellt behov av tolk
  • mat och dryck
  • städning
  • hälso- och branskydd.

Migrationsverket ansvarar för:

  • asylsökandes resor till kommunala boenden med evakueringsplatser
  • asylsökandes resor från kommunala boenden med evakueringsplatser till Migrationsverkets ordinarie boenden, när de har ordnat fram nya platser.

Hur länge stannar de asylsökande på evakueringsplatserna?

Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunernas evakueringsplaster så kort tid som möjligt. Så snart nya plaster blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Var tar de asylsökande vägen sen?

De asylsökande bor på evakueringsplatserna tills Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende åt dem. Om den asylsökande har familj i ett boende någonstans i Sverige försöker de att återförena dem så snart som möjligt.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.