Startsida Umeå kommun

Vad gör kommunen för att hjälpa flyktingar?

Kommunen har ansvar för det inledande mottagandet, stöd och vägledning under den första tiden. Kortfattat kan ansvaret sammanfattas:

 • bostadsförsörjning, mottagande
  och praktisk hjälp i samband med bosättning
 • försörjningsstöd vid vissa situationer
 • undervisning i Svenska för invandrare (Sfi) och annan vuxenutbildning (individen ska vara skriven i Umeå kommun och ha uppehållstillstånd)
 • samhällsorientering – ge kunskap
  om det svenska samhällslivet och om hur det fungerar
 • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg
  och andra insatser för barn och ungdomar
 • insatser från socialtjänsten
 • att se till att övrig kommunal verksamhet
  och service kommer nyanlända till del.

Vuxna

Umeåregionen har tecknat ett avtal om att ta emot 480 flyktingar, som anvisas av Migrationsverket. För Umeå del handlar det om 290 flyktingar. Det finns en ambition om att samordna resurser när det gäller mottagandet av nyanlända mellan regionens kommuner. Kommunerna samarbetar också för kompetensutveckling för personal.

Antalet anvisade flyktingar kan komma att stiga under kommande år beroende på flyktningsituationen i världen. Umeå kommun kartlägger för närvarande vilka behov detta leder till i form av bland annat bostäder och platser i skolan.

Ensamkommande barn

Sedan 2006 har Umeå kommun avtal med Migrationsverket om platser för ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte fyllt 18 år. Nuvarande avtal gäller 47 platser, men kommunen tar emot långt fler barn än så. Under 2014 kom 92 ensamkommande barn och fram till 31 augusti i år var antalet 157.

Eftersom de är minderåriga, får de boende med dygnetrunt-insatser. Små barn får plats i familjehem. Kommunens socialtjänst har ansvar för ensamkommande barn fram till att de har fyllt 21 år.

Vill du hjälpa till?

Många invånare hör av sig och vill bidra för att hjälpa nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Umeå.

Hur kan jag bidra för att hjälpa flyktingar?

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.