Startsida Umeå kommun

Vad gör kommunen för att hjälpa flyktingar?

Kommunen har ansvar för det inledande mottagandet, stöd och vägledning under den första tiden. Kortfattat kan ansvaret sammanfattas:

  • bostadsförsörjning, mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjningsstöd vid vissa situationer
  • undervisning i Svenska för invandrare (Sfi) och annan vuxenutbildning (individen ska vara skriven i Umeå kommun och ha uppehållstillstånd)
  • samhällsorientering – ge kunskap om det svenska samhällslivet och om hur det fungerar
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • insatser från socialtjänsten
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del.

Vuxna

I mars 2016 kom en Bosättningslagen som innebär att landets alla kommuner enligt lag ska ta emot den andel flyktingar som Länsstyrelsen i respektive län beslutar. Det beslutade kommuntalet blir känt året innan och som kommun får vi ge förslag på hur den volymen ska fördelas över året. Detta fastställs av Länsstyrelsen och överlämnas sedan till Migrationsverket som genomför anvisningarna till kommunen enligt den beslutade årsplaneringen.

På flyktingmottagningen får vi underlag från Migrationsverket och har sedan två månader på oss att förbereda ankomsten till Umeå för den person eller familj som ska komma.

Etableringstiden är två år och under den tiden har den nyanlända en handläggare här på Viva integration som ska fungera som en lots in i det svenska samhället. Vårt arbete bygger mycket på samverkan med många olika aktörer och samhällsfunktioner.

Ensamkommande barn

Sedan 2006 har Umeå kommun avtal med Migrationsverket om platser för ensamkommande barn, alltså asylsökande som inte fyllt 18 år. Nuvarande avtal gäller 47 platser, men kommunen tar emot långt fler barn än så. Under 2014 kom 92 ensamkommande barn och fram till 31 augusti i år var antalet 157.

Eftersom de är minderåriga, får de boende med dygnetrunt-insatser. Små barn får plats i familjehem. Kommunens socialtjänst har ansvar för ensamkommande barn fram till att de har fyllt 21 år.

Vill du hjälpa till?

Många invånare hör av sig och vill bidra för att hjälpa nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Umeå. Vill du få en överblick på nätverk och funktioner där frivilligarbete är efterfrågat så kan du ta kontakt med Röda korset, Umekretsen som har ett samordningsuppdrag ut mot civilsamhället. Det gäller också om du har kläder eller saker att skänka. På länken här nedan kan du också hitta fler kanaler där du kan vara med och bidra.

Hur kan jag bidra för att hjälpa flyktingar?

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.