Startsida Umeå kommun

500 000 kr i marknadsstörningsavgift för Fastcom

Detta är vad telebolaget Fastcom ska betala enligt en dom från Patent- och markandsdomstolen.

Konsumentverket stämde bolaget i september 2016 efter att de dragit på sig en stor mängd anmälningar och klagomål från allmänheten.

Kontakt

Konsumentrådgivningen
Umeå kommun
090-16 34 34


Mer information

Patent- och marknadsdomstolens dom på Konsumentverkets hemsida.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.