Startsida Umeå kommun
Köpa hus

En av de största investeringarna i livet är att köpa hus. Det är mycket att tänka på innan affären avslutas och ibland kan det vara kort om tid. Priset trissas upp och det är lätt att du dras med längre i budgivningen än vad du tänkt dig. Tänk också på att du som köpare har en långt gående undersökningsplikt. Det gäller att undersöka fastigheten ordentligt innan köpet.

Om boende

Information för dig som har frågor om boende i alla former.
www.omboende.se

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som registrerar fastighetsmäklare och som har tillsyn över branschen och informerar om god fastighetsmäklarsed.
www.fmi.se

Undersökningsplikt

Information om undersökningsplikt, kom-ihåg-lista vid undersökningen.
Läs mer om undersökningsplikt

Köpa bostadsrätt

Här finns information för dig som funderar på att köpa en bostadsrätt.
Gå till omboende.se

Radon

Det är tveksamt om radon kan ses som ett dolt fel vid köp av fast egendom. Du som köpare har en omfattande undersökningsplikt så ta upp frågan med mäklaren och besiktningsmannen. Hör dig också för med säljaren om hen känner till ifall huset har radonproblem. Läs mer!

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.