Startsida Umeå kommun

Boende vid missbruk

Vid missbruk kan det bli aktuellt med en akut bostadslösning eller en övergångslägenhet för att få hjälp att bryta sitt missbruk. Läs mer om boende under "Innehåll".

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.