Startsida Umeå kommun

Akut bostadslösning, kortboende

För personer som i akuta lägen blivit bostadslösa och inte har möjlighet att lösa bostadsbehovet på egen hand är kortboende ett alternativ.

Umeå kommun har tre lägenheter som används för akutlösningar. Här kan personen bo i en vecka för att lösa det mest akuta. Tiden kan förlängas till två veckor om en stadigvarande bostad kan ordnas under den tiden.

Nykterhet är en förutsättning för att beviljas en akut bostadslösning.

Kontakt

För att få kortboende måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.