Startsida Umeå kommun

Stödboende – föreningen KRIS

Unga människor som vill lämna kriminalitet och missbruk bemöts ofta med misstänksamhet när man till exempel efter ett avtjänat straff söker boende.

Föreningen KRIS bedriver därför i samverkan med socialtjänsten ett mindre stödboende för unga vuxna vilka är i behov av ordnade boende förhållanden för att bryta en kriminell livsstil och beroende av alkohol och droger. Boendet är en del av en rehabilitering som också innehåller studier eller arbete.

Kontakt

Jhonny Gallardo
ordförande KRIS-Umeå
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
090-71 35 30
073-831 62 11
www.kris.a.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.