Startsida Umeå kommun

Alkohol- och drogmottagning

Har du frågor eller problem med missbruk relaterat till alkohol och/eller droger kan du få stöd av alkohol- och drogmottagningen.

Alkohol- och drogmottagningen vänder sig till dig som

  • är folkbokförd i Umeå eller Nordmalings kommun
  • är över 18 år och har problem relaterade till alkohol och/eller droger
  • är anhörig till någon som har problem med alkohol och/eller droger
  • på annat sätt möter personer i riskzonen och har behov av råd och stöd.

Stöd till dig som har ett missbruk

Du erbjuds ett till fem samtal på vår mottagning samt en kurs i återfallsprevention. Kursen hålls i grupp och syftet är att du ska få kunskaper som hjälper dig att minska risken för återfall.

Stöd till anhöriga

Som anhörig kan du kontakta alkohol- och drogmottagningen och få en egen samtalskontakt oavsett om din anhörige är aktuell på vår mottagning eller inte.

Du erbjuds ett till fyra samtal där fokus ligger på dig.  Du erbjuds även att delta i en anhöriggrupp där du tillsammans med andra anhöriga kan dela erfarenheter och få stöd i att hantera den egna situationen.

Samverkan med landstinget

Alkohol- och drogmottagningen är en samverkan mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Här arbetar ett team bestående av kuratorer, socialsekreterare, psykolog, sjuksköterska och läkare.

Alla besök är kostnadsfria.

Kontakta oss

Alkohol- och drogmottagningen
090-785 47 00
mejl

Telefontider:

Måndag, onsdag,
klockan 8–11, 13–16

Tisdag, torsdag,
klockan 8–12, 13–16

Fredag, klockan 8–12

Besöksadress:

Alkohol- och drogmottagningen
Dragonens nya hälsocentral
Ridvägen 12
903 25 Umeå

Alkohol- och drogmottagningen
Mer informaton

Alkohol- och drogrådgivning för unga, Ingången

Udden, Robertsfors

Alkoholprofilen

Alkoholhjälpen

Carina Bångs blogg om medberoende

Lästips:

Ett himla liv; Olle Carlsson

Skam; Karin Alvtegen

Makt, mod och motstånd; Benny Haag

Belöning och beroende; Charlotte Erlanson-Albertsson och Anna Wingren

Att leva ett liv inte vinna ett krig; Anna Kåver

Kidnappad hjärna, en bok om missbruk och beroende; Miki Agerberg

Jaget och missbrukaren; Craig Nakken

Bli fri från ditt medberoende; Melody Beattie

Släpp kontrollen – vinn friheten; Carina Bång

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.