Startsida Umeå kommun

Boendestöd vid missbruksproblematik

Boendestödet är till för dig över 20 år som har omfattande missbruksproblematik och behöver stöd i din vardag.

Utgångspunkten är ditt hem och där kan du få

  • samtalsstöd
  • hjälp vid myndighetskontakter
  • hjälp med att skapa struktur i din hushållsekonomi
  • stöd i att bygga goda relationer med dina anhöriga
  • stöd i att strukturera upp och utföra hushållssysslor.

Syftet är att du ska uppleva en ökad livskvalitet och utveckla din förmåga att leva ett självständigt liv. Din individuella målsättning kan därför vara att klara det egna boendet, att klara längre nyktra perioder eller att snabbt bryta återfall.

För att kunna motivera dig att göra bra val och stötta dig till ökad nykterhet bygger vi upp en relation som baseras på samarbete. Vi fokuserar på lösningar och lyfter fram det som fungerar bra för dig. Varje människa är specialist på sitt liv.

Kontakt

Boendestöd
090-16 15 08
ifo.boendestod@umea.se

Boendestöd är öppenvård. För att få hjälp måste du kontakta en socialsekreterare.

Kontakta socialtjänsten för att ansöka om stöd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.