Startsida Umeå kommun

Öppenvård vid alkohol- eller drogmissbruk

Umeå öppenvård har plats för män och kvinnor för vilka droger och alkohol har blivit ett allvarligt problem. Du som är deltagare i Umeå öppenvård deltar tillsammans med andra. Du får lära dig att leva nyktert och drogfritt och hur du kan ta ansvar för ditt dagliga liv. 

Umeå öppenvård

  • är till för dig som har en önskan att sluta använda alkohol och droger
  • är till för dig som söker ett nytt sätt att leva
  • erbjuder en trygg, nykter och drogfri miljö.

Du är välkommen till oss om du

  • är nykter och drogfri
  • ställer upp på Umeå öppenvårds regler, rutiner och program.

Mål

Verksamhetens mål är att

  • ge dig nya kunskaper så att du kan leva ett nyktert och drogfritt liv
  • du lär dig att hantera det dagliga livet på ett positivt sätt
  • du skapar rutiner och lär dig betydelsen av självhjälpsgrupper
  • vi utifrån en helhetssyn på människan ger dig en möjlighet att utvecklas som en självständig individ.

Metod

Vi följer en fastställd struktur, ett dagligt schema där gruppen är det centrala. Att genom föreläsningar och arbetsuppgifter få kunskap om beroendet. Vi arbetar utifrån anonyma alkoholisters tolvstegsprogram. Efter genomfört program erbjuds du plats i en vidarebehandlingsgrupp där du deltar en gång per vecka på kvällstid.

Personal

På Umeå öppenvård arbetar personal som är utbildade drogterapeuter och med egna erfarenheter av missbruk och självhjälpsgrupper. En etisk rådgivare och en läkare är knutna till verksamheten.

Kontakt

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.