Startsida Umeå kommun

Adhd

Adhd är en psykisk funk­tions­ned­sätt­ning som in­te syns på ut­sidan, utan finns i hjärnan. Den gör så att man har svårt att kon­cent­rera sig och sitta still. Det är också vanligt att man är im­pul­siv, allt­så att man gör sa­ker di­rekt och ut­an att tän­ka ef­ter.

Adhd kan se ut på olika sätt

Adhd kan se olika ut för olika människor. Här är några kännetecken:

  • Du har svårt att koncentrera dig en längre stund.
  • Du har lätt för att glömma eller tappa bort saker.
  • Du har svårt att ta instruktioner.
  • Du har svårt att läsa eller skriva.
  • Du lär dig saker på ett annat sätt än det sättet som är vanligt i skolan.
  • Du har svårt att passa tider.
  • Du känner dig rastlös.
  • Du ångrar saker som du gjorde när du inte tänkte dig för.

Alla fungerar olika

Det är väldigt olika för alla hur deras adhd ser ut och fungerar och det kan påverka vardagslivet på olika sätt. Något som är bra att veta är att adhd inte gör dig mindre intelligent och det räknas inte heller som en sjukdom. Det är bara så att vi fungerar olika. Därför har du rätt till att klara skolan och fritiden lika bra som ungdomar utan adhd.

Vad gör jag om jag tror att jag har adhd?

Om du misstänker att du har adhd kan du prata med dina föräldrar eller någon på skolan. Ibland kan det räcka med att skolans personal anpassar undervisningen så att den fungerar bra för dig. Då kan du få hjälp med att komma igång och avsluta uppgifter med hjälp av tydliga instruktioner. Du kan också få dra dig undan och kanske vila en stund på dagen.

Utredning
Om skolans anpassning inte räcker ska skolan hjälpa dig med att få en utredning. Då kan de kontakta till exempel en läkare som kan hjälpa dig med att få en diagnos. Då får du, dina föräldrar och dina lärare svara på frågor om hur du är och fungerar. Om det visar sig att du har adhd måste rektorn se till att du får det stöd i skolan som du behöver.

Det kan vara jobbigt att få veta att du har adhd, men samtidigt kan det vara skönt att veta vad det är som gör att du känner dig annorlunda. Ju mer du får lä­ra dig om hur du fun­gerar och vad du be­hö­ver, desto enklare bru­kar var­dags­li­vet bli. Det brukar också kännas bättre för människor runt omkring när de förstår varför du fungerar som du gör.

Stöd av socilatjänsten
Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och service från socialtjänsten för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Barn 0-6 år
Är du förälder och orolig för ett barn som är 0-6 år kan du vända sig direkt till barnavårdscentralen där de bedömer om besvären behöver utredas av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.


Källa: umo.se

Kontakt
Mer information

Adhd (1177.se)

Adhd (umo.se)

Föräldrastödsprogram
(Familjepeppen)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.