Startsida Umeå kommun

Asperger och autism

Asper­gers syndrom är en psykisk funktionsnedsättning som inte syns på utsidan, utan finns i hjärnan. Aspergers syndrom gör att det är svårt att förstå andra och jobbigt att sortera in­tryck. Man bru­kar må bra av tyd­lig in­for­ma­tion för det som ska hän­da. Asper­gers syndrom bru­kar ock­så gö­ra att man är bra på att lä­ra sig myc­ket om sådant man är in­tres­se­rad av.

Aspergers syndrom kan se ut på olika sätt

Aspergers kan se olika ut för olika människor. Här är några kännetecken:

  • Du har svårt att förstå hur andra tänker.
  • Du förstår bara det som orden säger. Till exempel om någon säger ”se upp!” kanske du tittar upp i himlen i stället för att vara beredd på att akta dig.
  • Du har svårt att förstå ansiktsuttryck, gester, röstlägen eller kroppsspråk. Det kan göra att du inte förstår till exempel när du ska sluta prata.
  • Du har svårt att planera din vardag.
  • Du har lätt för att lära dig mycket om ett ämne som intresserar dig, medan du har svårare att lära dig om det du inte tycker är intressant.
  • Du är bra på att förstå detaljer, men har svårare för att förstå helheten av något.
  • Du har svårt för relationer med kompisar, familjen eller kärleksrelationer.

Alla fungerar olika

Det är väldigt olika för alla hur deras Aspergers ser ut och fungerar och det kan påverka vardagslivet på olika sätt. Något som är bra att veta är att Aspergers syndrom inte gör dig mindre intelligent och det räknas inte heller som en sjukdom. Det är bara så att vi fungerar olika. Därför har du rätt till att klara skolan och fritiden lika bra som ungdomar utan Aspergers syndrom.

Vad gör jag om jag tror att jag har Aspergers syndrom?

Om du misstänker att du har Aspergers syndrom kan du prata med dina föräldrar eller någon på skolan. Ibland kan det räcka med att skolans personal anpassar undervisningen så att den fungerar bra för dig. Då kan du få hjälp med att få till exempel tydligare instruktioner inför en uppgift.

Utredning
Om skolans anpassning inte räcker ska skolan hjälpa dig med att få en utredning. Då kan de kontakta till exempel en läkare som kan hjälpa dig med att få en diagnos. Då får du, dina föräldrar och dina lärare svara på frågor om hur du är och fungerar. Om det visar sig att du har Aspergers måste rektorn se till att du får det stöd i skolan som du behöver för att klara kunskapsmålen. Personal inom elevhälsan kan också ge råd vart du ska vända dig.

Det kan vara jobbigt att få veta att du har Aspergers syndrom, men samtidigt kan det vara skönt att veta vad det är som gör att du känner dig annorlunda. Ju mer du får lä­ra dig om hur du fun­gerar och vad du be­hö­ver, desto lät­ta­re bru­kar var­dags­li­vet bli. Det brukar också kännas bättre för människor runt omkring när de förstår varför du fungerar som du gör.

Stöd från socialtjänsten 
Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och service från socialtjänsten för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Barn 0-6 år

Är du förälder och orolig för ett barn som är 0-6 år kan du också vända sig direkt till barnavårdscentralen.

På hälsocentralen och barnavårdscentralen bedömer de om besvären behöver utredas av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.


Källor: umo.se och 1177.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.