Startsida Umeå kommun

Ätstörningar

Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.

Hur ens ätstörning än ser ut är det jobbigt, allvarligt och farligt för kroppen. Det är viktigt att man får hjälp så tidigt som möjligt, med att reda ut vad problemen kan bero på och vad man kan göra för att förändra hur man tänker och äter.

Att man har en ätstörning eller hetsäter behöver inte synas utåt. Även om kroppen inte får näring på ett bra sätt, behöver den inte vara smal eller tjock. Om man är underviktig brukar andra reagera och kanske bli oroliga. Själv kanske man inte tycker att man är tillräckligt smal, även om man väger för lite.

Det är vanligt att ätstörningarna hänger ihop med att man är nedstämd, har ångest, tycker illa om sig själv eller tycker att man inte är mycket värd. Eller att man har andra problem. Men det är inte säkert att man själv tycker eller vill erkänna att något är fel. Därför kan det vara svårt att förstå att man behöver hjälp och att ta emot hjälp. Man kan också känna skuld eller skämmas för det man gör och därför hålla problemen för sig själv.

Tecken på att det handlar om en ätstörning

 • Att man bantar och blir mer och mer upptagen av det,
 • Att man skjuter upp måltider, äter långsamt eller vill äta ensam,
 • Att man äter oregelbundet, till exempel hoppar över frukosten eller äter ”förbjuden” mat när man är ensam,
 • Fixering vid mat och vikt,
 • Att man tränar överdrivet mycket,
 • Växlande humör,
 • Att man får svårt att koncentrera sig och att minnet blir sämre,
 • Dålig självkänsla eller självförakt,
 • Skev eller felaktig uppfattning av sin egen kropp,
 • Olika tvångsbeteenden, som särskilda sätt att äta vissa saker,
 • Ångest eller nedstämdhet, som kan gå så långt att man skadar sig själv eller får självmordstankar,
 • Att man gör sig av med det man har ätit, genom att till exempel kräkas,
 • Problem med pengar, eftersom man handlar mycket mat,
 • Att man får sömnproblem.

Om man känner igen sig i några eller många av tecknen kan det handla en ätstörning och man bör söka hjälp.


Källa: UMO

Hit kan du vända dig

Hälsocentraler kan hjälpa att komma i kontakt med ett behandlingsställe eller med sjukhus.

Skolsköterskor i kommunala grundskolan

Skolsköterskor i kommunala gymnasieskolan

Skolsköterska i fristående skola, se skolans webbplats

Ungdomshälsan


Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.