Startsida Umeå kommun

Depression

Alla barn och ungdomar är ledsna och nedstämda ibland. Om de negativa känslorna inte försvinner utan blir kvar en längre tid kan det vara fråga om en depression.

Även mycket små barn kan visa tecken på depression. Om ett litet barn av någon anledning behöver vänta för länge på att få sina grundbehov (närhet, trygghet, mat, tröst, värme) tillfredsställda kan barnet ändra sig från att vara kontaktsökande och i samspel med andra, till att bli inåtvänd och i värsta fall apatisk.

Behov av hjälp

Som barn eller ung ska man i första hand vända sig till hälsocentralen eller kontakta ungdomshälsan eller ungdomsmottagningen om man är över 16 år.

Barn och unga eller föräldrar bör tidigt ta kontakt med lärare, rektor, kurator eller skolsköterska för att få stöd. Ju tidigare stöd kan ges desto mindre risk att problem hinner bli för stora.

Är man förälder och orolig för ett barn som är 0–6 år kan man också vända sig direkt tillbarnavårdscentralen.

Om hälsocentralen eller barnavårdscentralen bedömer att besvären är allvarliga får man hjälp att kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

På många orter finns också stödgrupper för barn med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Risk för att skada sig själv

Om man har tankar om att skada sig själv eller på självmord, ska man på en gång kontakta en barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning, en vanlig akutmottagning eller ringa 112.

Föräldrar bör söka vård om man tror att ens barn eller tonåring har fått en depression.


Källa: barnperspektivet.se (Bris)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.