Startsida Umeå kommun

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har både flera och osynliga funktionsnedsättningar. Du som har funktionsnedsättningar har samma behov och rättigheter som alla andra barn, men du kan i vissa sammanhang behöva särskilt stöd. 

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som förälder söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp du har rätt till.

Vid insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Intellektuell funktionsnedsättning

Om du som elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i grundskolan kan dina föräldrar ansöka till grundsärskola som finns på Carlshöjdsskolan, Ersängsskolan och Hagaskolan i Umeå. För att få börja i grundsärskola ska man ha gjort olika utredningar som visar att man har rätt att byta skolform.

Du som elev i grundsärskola har kunskapsmål och betyg enligt grundsärskolans läroplan. Om du har gått i grundsärskola så går du vidare till gymnasiesärskola som är fyraårig. Läs mer om särskola på både grund- och gymnasienivå här bredvid.

Källor: umo.se och 1177.se

Kontakt

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Utredning

Barnavårdscentralen (BVC) (1177.se)

Hälsocentraler (1177.se)

Ungdomshälsan (1177.se)

Elevhälsan i kommunala skolor

För kontakt med elevhälsan i fristående skolor, se skolans webbplats.

Förskolor och skolor i Umeå (oavsett huvudman)

Erbjudanden och stöd

Särskola i Umeå (6–21 år)

Barn och ungdomshabiliteringen
(1177.se)

Socialtjänstens mottagningsenhet

Tre trappor (www.skola.umea.se)

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.