Startsida Umeå kommun

Intellektuell funktionsnedsättning

Om du som elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i grundskolan kan dina föräldrar ansöka till grundsärskola som finns på Carlshöjdsskolan, Ersängsskolan och Hagaskolan i Umeå. För att få börja i grundsärskola ska man ha gjort olika utredningar som visar att man har rätt att byta skolform.

Du som elev i grundsärskola har kunskapsmål och betyg enligt grundsärskolans läroplan. Om du har gått i grundsärskola så går du vidare till gymnasiesärskola som är fyraårig.

För mer information om särskolan se länk i högerspalten. 


Kontakt

Om det finns oro för barn i förskola eller skola, ta kontakt med pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan.

Skolor i Umeå
(oavsett huvudman)

Elevhälsan i kommunala skolor

För kontakt med elevhälsan i fristående skolor, se skolans webbplats.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.