Startsida Umeå kommun

Koncentrationssvårigheter

Alla barn och ungdomar uppvisar då och då tecken på bristande uppmärksamhet och koncentration. Men om tankarna hela tiden hoppar från en sak till en annan kan det vara fråga om koncentrations- eller uppmärksamhetssvårigheter.

En åtgärd som brukar vara till stor hjälp är att ge individen tydliga instruktioner och inte ge för mycket information på en gång. Det kan till exempel handla om att lösa en uppgift steg för steg istället för att försöka förstå helheten från första början.

Är problemen med koncentration och uppmärksamhet så allvarliga att det hindrar barnet att leka med andra barn eller att delta i skolarbetet kan det finnas skäl att göra någon form av utredning. I vissa fall får barnet en diagnos.

Stöd i skolan

Om du som elev riskerar att inte nå kunskapsmålen i skolan har rektor skyldighet att utreda dina behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att du har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Kontakt

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

0–6 år

Barnavårdscentralen (BVC) (1177.se)

Förskolor (oavsett huvudman)

620 år

Skolor (oavsett huvudman)

Elevhälsan i kommunala skolor

För kontakt med elevhälsan i fristående skolor, se skolans webbplats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.