Startsida Umeå kommun

Problem i skolan

Att gå i skolan är en stor del av livet. Hur du upplever att gå i skolan kan också variera över tid. Ibland är det roligt och trivsamt och ibland är det jobbigt. Men ibland kan du få problem i skolan. Det kan vara många olika saker som upplevs som problem, till exempel att lära sig något nytt, att läsa eller skriva, att passa tider eller kanske kompisar.

Problem hemma kan också leda till att barn eller ungdomar mår dåligt när de är i skolan. Om du tycker att något är jobbigt och kanske saknar stöd från vuxna i din närhet är det viktigt att prata med någon.

Ibland kanske det är hälsan som gör att du inte mår bra, du kan ha huvudvärk eller andra fysiska eller psykiska problem.

Elever som har svårt att följa med i undervisningen av olika anledningar kan också få svårt att trivas och må bra. Prata med lärare/elevhandledare, rektor eller kanske en kurator eller en skolsköterska som finns på skolan. De kan hjälpa till att finna lösningar till ett bättre mående. Vid behov kan dessa personer sedan vända sig till andra i elevhälsan för mer hjälp och stöd.

Stöd i skolan
Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till skolans rektor, Skolor i Umeå (oavsett huvudman)

Elevhälsopersonal i fristående skolor, se skolans webbplats

Ungdomshälsan


Om akut hjälp behövs:

Vänd dig hit när det är akut

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.